Kontakt

Fyll i offertförfrågan nedan, så kontaktar vi dig inom kort!


Svenska Skydd AB söker en ekonomichef och controller

Svenska Skydd AB söker en ekonomichef och controller med följande ansvarsområden:

  • Utveckla och effektivisera verksamheten
  • Kvartals- och årsbokslut
  • Övergripande ansvar för lönehanteringen
  • Budgetering och prognostisering
  • Föredragande i ekonomi för styrelse och ledningsgrupp
  • Kontakter med revisorer, banker och myndigheter
  • Verksamhetsplanering och uppföljning
  • Ekonomistyrning samt likviditetsplanering
  • Utvecklingsarbete i processer och arbetsflöden
  • Bistå VD med utredningar, värderingar och kalkyler i olika strategiska ärenden

Svenska Skydd AB och dotterbolag CH Industry AB omsätter ca 200 mkr med huvudkontor i Stockholm samt tillverkande enhet i Eskilstuna. Företaget ägs av grundarna Ulrik Englund och Torbjörn Svahn som är aktiva i bolagen.

För mer information, svenskaskydd.se eller ring Ulrik på 08-562 270 30.